جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه وحدت
آدرس تهران - يوسف آباد - ميدان فرهنگ - ساختمان 300
 مسول فنی دكتر پور خياط
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی -سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی-ایمنی شناسی
ساعت کار 7:00 صبح تا 7:00 شب
تلفن 0098-21-88718545
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه