جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه کلینیک شهید بهشتی
آدرس تبریز - چهار راه باغ شمال
 مسول فنی خانم دکتر تقی پور
خدمات دارای بخش های : بیوشیمی ، سرولوژی ، هورمون شناسی ، هماتولوژی
ساعت کار 7:30 صبح تا 9:30شب
تلفن 0098-411-5539988
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه