جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه سلطان میراحمد
آدرس اصفهان - کاشان - خیابان علوی روبروی خانه بورجردیها
 مسول فنی
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی - سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی - تجزیه ادرار
ساعت کار
تلفن 0098-36-3422999
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه