جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه دانش نوین
آدرس اردبیل میدان سرچشمه کوچه طوی -روبروی پارکینگ شهرداری
 مسول فنی دکتر علیرضا آقا جعفری ، دکتر بهزاد جعفرزاده
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی - سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی - تجزیه ادرار
ساعت کار
تلفن 0098-45-32260341
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه