جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه دکتر وهاب زاده
آدرس اردبیل- سرچشمه- کوچه طوی
 مسول فنی دکتر محمدرضا وهابزاده
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی - سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی - تجزیه ادرار
ساعت کار
تلفن
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه