جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره)
آدرس اردبیل خیابان شهید سرهنگ غفور جدی اردبیلی
 مسول فنی دکتر علیرضا خلیلی - دکتربهزاد جعفرزاده
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی - سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی - تجزیه ادرار
ساعت کار
تلفن 0098-45-32251401
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه