جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه مرکز بهداشتی درمانی شهری اصلاندوز
آدرس اردبیل شهرستان پارس آباد اصلاندوز مرکز بهداشتی درمانی
 مسول فنی
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی - سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی - تجزیه ادرار
ساعت کار
تلفن 0098-45-7822834
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه