جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه کوشا
آدرس بین میدان امام حسین و چها راه مصباح روبروی خیابان ساسانی درمانگاه بهنام طبقه دوم
 مسول فنی دکتر فرانک احمدیه
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی -سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی-ایمنی شناسی
ساعت کار
تلفن 0098-26-32802058
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه