جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه کوروش
آدرس مهرشهر بلوار ارم زیر زمین بانک رفاه پلاک 70
 مسول فنی دکتر افشین صفایی
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی -سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی-ایمنی شناسی
ساعت کار
تلفن 0098-26-33306737
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه