جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه کاشف
آدرس حصارک میدان دانشگاه جنب بانک صادرات کوچه باستانی
 مسول فنی دکتر شهناز جعفر زادگان
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی -سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی-ایمنی شناسی
ساعت کار
تلفن 0098-26-34571520
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه