جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه فراز
آدرس باغستان ابتدای بلوار موذن
 مسول فنی دکتر موسی هاشملو
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی -سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی-ایمنی شناسی
ساعت کار
تلفن 0098-26-34305484
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه