جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه سینا
آدرس میان جاده کرج نو بلوار سر تیپ حدادی
 مسول فنی دکتر محمدرضا اثنی عشری
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی -سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی-ایمنی شناسی
ساعت کار
تلفن 0098-26-34426500
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه