جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه سپید
آدرس کرج طالقانی شمالی نرسیده به میدان آزادگان پ 831ساختمان سپید
 مسول فنی دکتر رعنا امینی
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی -سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی-ایمنی شناسی
ساعت کار
تلفن 0098-26-32235701
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه