جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه ژنتیک دکتر بیدکی
آدرس کرج میدان هفت تیر ساختمان یاس
 مسول فنی سید کاظم بیدکی
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی -سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی-ایمنی شناسی
ساعت کار
تلفن 0098-26-32705996
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه