جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه رشد
آدرس کرجخرمدشت خیابان ولیعصر ساختمان میقات روبروی در مانگاه شبانه روزی جم
 مسول فنی آقای دکتر علی رسولی
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی -سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی-ایمنی شناسی
ساعت کار
تلفن 0098-26-34811991-2
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه