جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه پلی کلینیک فاز 4
آدرس کرج - مهرشهر فاز4خیابان 507
 مسول فنی دکتر حمید طلائی
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی - سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی - تجزيه ادرار
ساعت کار
تلفن 0098-26-33504707-33506090
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه