جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه درمانگاه شهدا
آدرس ایلام - میدان شهدا -درمانگاه شهدا
 مسول فنی خانم دکتر ندا ارم
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی -سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی-ایمنی شناسی
ساعت کار
تلفن 0098-81-33365166
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه