جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه هورمون
آدرس تبریز خیابان هفده شهریور جنب مجتمع پزشکی آبان
 مسول فنی آقای دکتر مينائی
خدمات
ساعت کار
تلفن 0098-41-35549249
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه