جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک نرگس
آدرس خوزستان - اهواز - کیانپارس - خیابان میهن شرقی - پلاک 18
 مسول فنی قای دکتر گله داری
خدمات انجام آزمایشهای ایمونولوژی - ژنتیک - بیوشیمی - ایمونولوژی - هورمون شناسی - ادرار و انگل شناسی - میکروب شناسی - هماتولوژی
ساعت کار
تلفن 0098-61-33336681-2
پست الکترونيک www.nargeslab.ir
وب سايت www.nargeslab.ir

تصاویر آزمایشگاه