جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه رویان
آدرس اهواز-خیابان نادری شرقی-خیابان مولوی(قنادان زاده )مجتمع پزشکی جواد
 مسول فنی آقای دکتر عليرضا شهبازی فر - آقای مصطفی امامی
خدمات ارائه کلیه آزمایشات تشخیص طبی
ساعت کار
تلفن 0098-61-32923504
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه