جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه پاتوبیولوژی حکیمان
آدرس بندرعباس - بلوار سید جمال الدین اسد آبادی - طبقه فوقانی پاساژ طبا طبایی
 مسول فنی آقایان دكتر حكيمي فر - دكتر خياطيان
خدمات پاتولوژی - بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی -سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی-ایمنی شناسی - تجزیه ادرار
ساعت کار
تلفن 0098-76-32245541
پست الکترونيک http://www.hakiman.org/
وب سايت http://www.hakiman.org/

تصاویر آزمایشگاه