جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه دکتر پور حبیب
آدرس تبریز - چهار راه باغ شمال
 مسول فنی آقای دکتر پور حبیب
خدمات دارای بخش های : بیوشیمی ، سرولوژی ، هورمون شناسی ، هماتولوژی
ساعت کار 7:30 صبح تا 8:30 شب
تلفن 0098-411-5553909
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه