جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه آزمایشگاه تشخیص طبی شفا
آدرس بلوار کردستان روبروی بانک تجارت شعبه 1819
 مسول فنی دکتر انور بهرامی آذر
خدمات
ساعت کار
تلفن 04446225858
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه