جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه کلینیک خیریه الزهرا
آدرس شهرستان زابل-خیابان شهید رجائی- کلینیک خیریه الزهرا
 مسول فنی دکتر مخملباف
خدمات انجام کلیه آزمایشات روتین و هورمونی
ساعت کار
تلفن
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه