جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه بیمارستان شهدای هیرمندزهک(ره)
آدرس شهرستان هیرمند -بیمارستان شهدای هیرمند
 مسول فنی دکتر مهرانگیز غفاری
خدمات انجام کلیه آزمایشات روتین و هورمونی
ساعت کار
تلفن
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه