جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه بیمارستان سیدالشهدا زهک(ره)
آدرس شهرستان زهک -بیمارستان سیدالشهدا زهک
 مسول فنی دکتر حسینعلی جهانتیغ
خدمات انجام کلیه آزمایشات روتین و هورمونی
ساعت کار
تلفن
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه