جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه خاتم
آدرس تهران- انتهای خانی آباد نو-شهرک شریعتی - خیابان ماهان - ابتدای شکوفه -
 مسول فنی دکتر امیر علی نقی
خدمات انجام آزمایشهای ایمونولوژی - بیوشیمی - ایمونولوژی - هورمون شناسی - ادرار و انگل شناسی - میکروب شناسی - هماتولوژی
ساعت کار
تلفن 55834132 21 0098
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه