جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه آزمایشگاه تخصص ماهیان سردابی
آدرس شهرکرد - سه راهی خوزستان - اداره کل دامپزشکی استان چهارمحال و بختیاری
 مسول فنی دکتر روحانی
خدمات بررسی و تشخیص بیمارهای ماهیان سردابی دارای بخش های میکروبی - ویروس شناسی - الیزا - PCR و پاتولوژی
ساعت کار
تلفن 3339007-8
پست الکترونيک WWW.ALBORZGHP@YAHOO.COM
وب سايت WWW.ALBORZGHP@YAHOO.COM

تصاویر آزمایشگاه