جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه پاستور
آدرس میدان شهدا-ابتدای طالقانی-روبروی داروخانه هنرمند
 مسول فنی حمید مرادزادگان
خدمات
ساعت کار
تلفن 0611-2227890
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه