جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه سینا
آدرس مبارکه - خیابان بسیج شمالی - سه راه بهداری
 مسول فنی دکتر پریسا رضائی
خدمات پاتولوژی -سیتولوژی-تشخیص طبی
ساعت کار
تلفن 0335-5222082
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه