جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه آزمایشگاه کیمیا
آدرس بلوار امامت - امامت 32 - پلاک 10
 مسول فنی دکتر علی اصغر شفق
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی -سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی-ایمنی شناسی - قارچ شناسی
ساعت کار
تلفن 0511-6089155-6078800
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه