جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه دکتر زمانی
آدرس کرمان - کرمان - خیابان جهاد - ساختمان مادر
 مسول فنی دکتر زمانی
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی -سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی
ساعت کار 7:00 صبح تا 7:00 شب
تلفن 0098-341-2465478
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه