جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه قانون
آدرس تهران- اتوبان حکیم - بعد از اشرفی اصفهانی - بعاز بلوار ابوذر- جنب داروخانه ثامن.
 مسول فنی دکتر امیررسولی
خدمات
ساعت کار
تلفن 0098-21-440855522
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه