جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه فاطمه زهرا(س )
آدرس خرم آباد-خیابان انقلاب -ابتدای خیابان ناصر خسرو
 مسول فنی دکتر فروزان ساکی نژاد
خدمات تمام بخش های مختلف آزمایشگاه بالینی
ساعت کار
تلفن 0661-3227544
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه