جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه ابن سينا
آدرس مشهد-وكيل اباد65
 مسول فنی دكترمكرم
خدمات تشخيص طبي
ساعت کار
تلفن 05118691483
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه