جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه فاطمه الزهرا
آدرس مشهد-صيادشيرازي 43
 مسول فنی جواد برهان ازاد
خدمات تشخيص طبي
ساعت کار
تلفن 05118681150
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه