جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه دکتر شفازند
آدرس کرمان - سیرجان - خیابان شریعتی - پاساژ دکتر گدری
 مسول فنی دکتر شفازند
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی -سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی
ساعت کار 7:00 صبح تا 7:00 شب
تلفن 0098-345-323202
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه