جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه فارابی
آدرس میدان امام - خ ولی عصر
 مسول فنی دکتر حسین خانی
خدمات
ساعت کار
تلفن 03113629972
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه