جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه دکتر نوروزی
آدرس البرز بیدستان-خیابان امام چهارده متری حافظ پلاک 158
 مسول فنی دکتر محمد شهرام نوروزی
خدمات تشخیص طبی عمومی
ساعت کار
تلفن 02822322425
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه