جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه رازی
آدرس خیابان فردوسی پایین تر از چهارراه بوعلی پلاک 226
 مسول فنی دکتر حسین عقیلی
خدمات تشخیص طبی عمومی
ساعت کار
تلفن 2234750 2234751 220001
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه