جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه موسسه رازی
آدرس کیلومتر 17 جاده اراک - تهران
 مسول فنی
خدمات تولید خون دفیبرینه و مراحل ابتدایی تولید کیت الایزا دامی
ساعت کار
تلفن
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه