جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه امام هادی
آدرس مشهد بولوار وحدت وحدت 29
 مسول فنی خانم دکتر فیضی
خدمات
ساعت کار
تلفن
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه