جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه بیمارستان امیرالمومنین
آدرس بوئین زهرا اول جاده ساوه
 مسول فنی دکتر ملیحه صابر افشاریان(ضریب K)
خدمات آزمایشگاه پاتوبیولوژی
ساعت کار
تلفن 02824225381
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه