جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه خاتم
آدرس قزوین خیبان فردوسی جنوبی روبروی کوچه امیر امجد
 مسول فنی دکتر سید محمد رضا هادی زاده خیرخواه
خدمات آزمایشگاه پاتوبیولوژی
ساعت کار
تلفن 6-2243435
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه