جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه سبحان
آدرس قزوین خیابان خیام شمالی نبش کوچه 36
 مسول فنی دکتر محمد حسین خوئینی ها
خدمات آزمایشگاه پاتوبیولوژی
ساعت کار
تلفن 3348901
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه