جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه بیمارستان ولیعصر
آدرس آبیک شهرک قدس- فاز یک – خیابان20 متری
 مسول فنی دکتر علی رسولی یزدی و دکتر بهناز فلاحی(ضریب K)
خدمات آزمایشگاه پاتوبیولوژی
ساعت کار
تلفن 10-0282289001
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه