جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه بیمارستان مهر Mehr Hospital
آدرس تهران، وليعصر ، خیابان زرتشت غربي
 مسول فنی دکتر عبدالکریم پژومند Dr Abdolkarim Pajoumand
خدمات
ساعت کار
تلفن 9-88960081
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه