جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی
آدرس ارومیه ابتدای جاده سلماس-جنب اداره کشاورزی
 مسول فنی آقای مهدی نژاد
خدمات بیوشیمی، هماتولوژی
ساعت کار
تلفن 04417703410
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه