جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه گروه پژوهشی نانوبیوتکنولوژی
آدرس بابل، خيابان شريعتي کد پستي: 71167-47148 صندوق پستي: 484
 مسول فنی محسن جهانشاهی
خدمات زمينه هاي تخصصي : نانو بيوتكنولوژي تجهیزات آزمایشگاه گرماسنج روبشي تفاضلي پمپ پيستوني انكوباتور كروماتوگرافي مايع با كارايي بالا
ساعت کار
تلفن 01113234201
پست الکترونيک nano.nit.ac.ir
وب سايت nano.nit.ac.ir

تصاویر آزمایشگاه