جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه آزمایشگاه تشخیص پزشکی نامدار
آدرس یوسف آباد خیابان فتحی شقاقی غربی بین میدان سلماس و خیابان کاج شماره 118
 مسول فنی دکتر مهید
خدمات علاوه بر انجام آزمایش های روتین تست های تخصصی نظیر کوآنتی فرون، فلوسایتومتری، تست های مولکولی کمی و کیفی، سنجش اتوآنتی بادی ها ی مختلف مثل Anit GAd, Anit Insulin, NMO Antibody نیز در این آزمایشگاه انجام می گیرد
ساعت کار
تلفن 88638765
پست الکترونيک www.naamdar.com
وب سايت www.naamdar.com

تصاویر آزمایشگاه